Legemidler

 

Legemidler er ofte definert som medisin og som farmasøytiske produkter som skal lege, forebygge eller lindre symptomer, skader, smerter og sykdommer samt påvirke fysiologiske funksjoner hos både mennesker og dyr. Legemidler kan også brukes til å påvise sykdom ved innvortes eller utvortes bruk. Definisjonen omfatter både selve virkestoffet i legemidler og legemiddelpreparater.

De aller fleste, om ikke alle, vil få bruk for legemidler på et tidspunkt i livet, og legemidler behøver derfor å gå gjennom en omfattende og streng vurdering (i form av labtesting etc) før det blir lovlig å selges til klinikker, sykehus, apoteker, pasienter og forbrukere.

Legemidler kan bli fremstilt i mange ulike former slik som kapsler og tabletter, miksturer, plaster, injeksjonsløsninger, stikkpiller, som pulver eller oppløsning i inhalasjonspreparater, og mer.

Slik fungerer virkestoffet i legemidler

De aller fleste legemidler må tas opp i kroppen, ved at legemidlet blir tatt opp i blodet. De kan tas gjennom munn eller endetarm, injiseres med sprøyte eller tas som plaster.

Virkestoffet blir som oftest tatt opp i fordøyelsen gjennom magesekken eller slimhinnen i tynntarmen. Deretter frakter blodet legemidlet videre til ulike organer og til stedet hvor de skal virke. Legemidlet blir så brutt ned med en gang, som oftest ved hjelp av lever og nyrer, til det så forsvinner ut gjennom urinen. Unntaket er legemidler som skal virke lokalt, som for eksempel ved soppinfeksjon, eller ved kløe på hud der man vil ha behov for allergimedisin som virker lokalt.

Hvor og hvordan legemidlet skal tas beror på hvor syk man er, hvor det skal virke og/eller hvor hurtig det skal virke.

Legemidler basert på naturlige midler

Naturlegemidler er legemidler som ofte er plantebaserte. Virkestoffet har et naturlig utspring, og er ofte fra planter, dyr, bakterier, eller salt og mineraler. I Norge er naturlegemidler legemidler som er godkjente av Statens legemiddelverk i henhold til reglene for naturlegemidler. 

Naturlegemidler har ikke samme dokumenterte effekt i kliniske studier som tradisjonelle legemidler, og har derfor blitt brukt i folkemedisinsk tradisjon. Dersom disse legemidlene skal selges i Norge, stilles det likevel krav til farmasøytisk kvalitet.

Kan man ta flere legemidler samtidig?

Som oftest kan man ta flere legemidler samtidig, men i noen tilfeller kan dette føre til uønskede bivirkninger da disse kan påvirke hverandre. Dette kan føre til at effekten av et legemiddel kan reduseres eller økes, og dette gjelder også for kosttilskudd, naturlegemidler, og andre reseptfrie legemidler. 

Er du usikker på om du kan ta to eller flere legemidler samtidig, bør du alltid lese pakningsvedlegget samt forhøre deg med legen.

Legemidler og alkohol

Det finnes noen legemidler som virker annerledes når de tas sammen med alkohol, og en generell regel er at du bør moderere alkoholforbruket dersom man går på medisiner. Som oftest kan du drikke alkohol sammen med faste medisiner, men du bør likevel forhøre deg med legen da andre kroppslige forhold kan være grunn nok til å begrense alkoholinntaket.

Men legemidler som viser en varseltrekant skal aldri kombineres med alkohol da slike legemidler allerede gjør deg sløv og trøtt. Alkohol kan være med på å forverre disse bivirkningene. I tillegg kan effekten av legemidler som ligner morfin bli forsterket av alkohol, noe som igjen kan øke faren for overdose.

Dersom du går på blodfortynnende, kan alkohol øke faren for å lettere få blødninger.

Er du usikker på legemidler bør du alltid forhøre deg med apoteket eller legen.

Derfor er det viktig å bruke legemidler riktig

Det er viktig å vite hvordan legemidler brukes riktig for å unngå risikoer og for å få best mulig effekt og minst mulig bivirkninger. Det er viktig å følge doseringsinstruksjoner og instrukser om hvor lang tid du skal bruke det. Du bør også vite hva du skal gjøre dersom du har glemt en dose og om legemidlet er trygt å bruke dersom du ammer eller er gravid.

Har alle legemidler bivirkninger?

Bivirkninger er uønsket effekt av legemidler. All bruk av legemidler kan føre med seg bivirkninger, og de kan opptre i varierende styrke og intensitet. Det er ikke alltid alle opplever bivirkningene av et legemiddel likt, så der noen kan ha mange bivirkninger kan andre ha få eller ingen. Alle legemidler blir testet i kliniske studier, og det er også disse studiene som gir svar på de mest vanlige bivirkningene. Deretter vil pakningsvedlegget bli oppdatert dersom det rapporteres om sjeldnere bivirkninger etter at legemiddelet har kommet ut for salg.

Når et legemiddel skal godkjennes, vil myndighetene vurdere om nytten ved bruk av medisinene er større enn risikoen/bivirkningene. I hvor stor grad bivirkninger aksepteres, avhenger av alvorlighetsgraden på sykdommen. Dersom det er snakk om en forkjølelse, vil det ikke være akseptabelt med mange alvorlige bivirkninger. 

For å unngå eller redusere risikoen for å få bivirkninger er det viktig at medisinen tas på riktig måte. Dersom du opplever alvorlige eller plagsomme bivirkninger bør du raskt oppsøke lege eller apotek slik at dere sammen kan finne ut av alternativer eller hva du eventuelt bør gjøre.

Kan legemidler gå ut på dato?

Ja, legemidler kan gå ut på dato. Har du legemidler som har gått ut på dato, kan du levere disse på apoteket. Mange legemidler, slik som smertestillende, holder likevel i god tid etter utløpsdato, men for å sikre at virkestoffet skal virke optimalt anbefales det at du alltid tar legemidler som ikke har utløpt. Det anbefales likevel ikke å ta to tabletter for å ”sikre optimal effekt” til tross for at legemiddelet har gått ut.

Oppbevaring av legemidler

Det anbefales at du alltid oppbevarer legemidler i originalemballasjen for å kunne vite holdbarhet og for å redusere feilbruk og forvekslinger med andre legemidler. Ikke la legemidler stå fremme, men oppbevar alltid på et trygt sted som for eksempel i et skap. 

Legemidler bør alltid oppbevares tørt og i romtemperatur dersom ikke annen informasjon er oppgitt, og ikke bruk legemidler som har gått ut på dato.

Er kopimedisiner like bra som originale legemidler?

På apoteket vil du ofte se eller få spørsmål om du ønsker legemidler som er ”kopier”. Disse legemidlene er helt trygge, og andre produsenter vil få muligheten til å kopiere et eksisterende legemiddel når dette originalproduktet ikke lenger har patentbeskyttelse. Legemidlene inneholder de samme kjemiske virkestoffene, har samme styrke og brukes på samme måte som originale legemidler. Den eneste forskjellen vil være navn og utseende, men behandlingseffekt vil være den samme.

Reseptfrie legemidler på nett

Visste du at du enkelt kan kjøpe rimeligere reseptfrie medisiner på nett? I helsebutikken XLhelse.com kan du kjøpe reseptfrie legemidler 40-80% billigere enn i butikk. Dette er mulig fordi legemidlene leveres rett fra produsenten, du betaler ingen toll eller moms, legemidlene er ikke pakket i fordyrende forpakninger, og alle produktene er 100% kvalitetssikrede.

På XLhelse vil du finne legemidler med samme virkestoffet som originalproduktene til svært konkurransedyktige priser.