Kjøpsvilkår

Generelt

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt kjøp av varer gjennom nettbutikken www.xlhelse.com, heretter kalt XLHelse til forbrukere. Disse vilkårene gjelder for alt kjøp fra XLHelse så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Avhenging av din lokasjon er salgsbetingelsene og annen informasjon fra XLHelse tilgjengelig på engelsk, norsk og andre skandinaviske språk. 

Nettsidene eies og drives av Human After All, Inc., et selskap registrert i Delaware, USA. 

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. XLHelse blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, er det å anse som et nytt tilbud fra oss som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se nedenfor for mer informasjon.

Vi sender alle ordre via vår logistikkpartner og sender normalt ut varer hver dag. Som regel tar det fra 9 til 12 dager fra ordren er lagt inn til du kan hente pakken på posten eller ditt nærmeste utleveringssted. 

Opplysninger

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette på epost, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Våre priser er oppgitt i din lokale valuta. Vi tilbyr gratis frakt (uten sporingsnummer). Dersom du ønsker sporingsnummer eller hurtigere levering vil ekstra kostnad for frakt tilkomme. 

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med VISA, Mastercard eller Paypal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om en slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre underleverandører. Ved delleveranser belaster vi kun for de varene som sendes. Er det flere delleveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

Tilbakebetaling

Du har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager dersom du velger å heve kjøpet. Regelen gjelder fra den dagen vi mottar henvendelsen fra deg. Som kunde vil du selv måtte betale for frakten for å sende varene tilbake til oss. Dersom vi foretar omlevering eller tar tilbake en vare ved reklamasjon, vil eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra vi har mottatt den reklamerte varen.

Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen. XLHelse har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen, kreve at kjøpet blir oppfylt, eller kreve erstatningsvare fra oss.

Uavhentede pakker

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil vi belaste deg et gebyr på kr 250 for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Du vil motta en faktura fra oss på dette beløpet.

Reklamasjon

Dersom produktene har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas. Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. 

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Angrerett

Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett hos XLHelse. Varen må være ubrukt og i samme stand som da du mottok den. Du må selv betale frakt/returfrakt og ekspedisjonsgebyr dersom du angrer på din bestilling.

Dersom du ønsker å returnere en vare, må angrerettskjema legges ved varene du returnerer. Angrerettskjemaet legges ved alle utsendte varer, og kan også lastes ned på nett. På dette skjemaet finner du også adressen varene skal sendes til.

Vennligst merk at at angreretten kun gjelder ved kjøp over 300,- nok. Se angrerettloven lenket nedenfor for mer informasjon. Angreretten gjelder heller ikke for intim- og hygieneprodukter dersom du har tatt i bruk produktet eller brutt emballasjen.

Personopplysninger

XLHelse behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller, så som ovenfor politi og offentlige myndigheter.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på epost for mer informasjon.

Informasjonskapsler

XLHelse benytter informasjonkapsler («cookies») for å ta bedre vare på deg som kunde. Disse informasjonskapslene tar vare på din handlekurv når du blar mellom sidene i vår butikk, og husker generelle innstillinger som innlogging til ”Min Side” og andre steder som krever innlogging med brukernavn og passord. XLHelse bruker også informasjonskapsler fra Google for måling av trafikk på våre nettsider, samt for å bedre målrette reklame («Retargeting»). Samtykker du ikke til dette kan du slå av bruken av Informasjonskapsler eller Cookies i din nettleser.

Endring i vilkårene

XLHelse forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeure

Er XLHelse forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er XLHelse fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister

Alle spørsmål vedrørende tolkningen, gyldigheten eller håndhevelsen av denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Delaware, USA.