Løs mage

Loperamide 10 tabletter á 2mg

Loperamide 10 tabletter á 2mg

Norsk pris: 62,40 Kr
Vår pris:
24,98 Kr
Du sparer:
- 60%

Dr. Reddy's Loperamide 10 tabletter á 2mg Prissammenligning Pris i Norge: kr 99,90 (16 tabletter, tilsvarende 6,24 kr per tablett) Vår pris: kr 2...

Se detaljer
Norsk pris: 62,40 Kr
Vår pris:
24,98 Kr
Du sparer:
- 60%

På denne siden finner du produkter som lindrer løs mage. Løs mage kan være forårsaket av en rekke ulike tilstander, og de aller fleste mennesker vil oppleve løs mage en eller flere ganger i løpet av livet. Løs mage eller diaré kjennetegnes av løs, ofte vanntynn og hyppig avføring. Tilstanden kan føre til tap av store mengder væske, og det anbefales derfor at man drikker mye. Inntak av vann har i tillegg en forebyggende effekt på mageproblemer, fordi vann hjelper til med å bryte ned fiber og fett i fordøyelsen.

Løs mage kan være forbigående, eller skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon. Det er vanligvis ikke farlig å få diaré, og de aller fleste blir friske av seg selv uten komplikasjoner. For noen kan det være aktuelt med sykehusinnleggelse, spesielt hvis de ikke har fått i seg nok væske. Løs mage over lengre tid kan skyldes en bakenforliggende sykdom. I noen tilfeller kan man være forstoppet samtidig som man opplever varierende løs mage over lengre tid. Uroligheter i tarmene kan også skyldes stress.

Ved tilfeller av bakterie- og virusinfeksjoner, kan mikrobene ha kommet fra infisert vann, mat eller via smitteoverføring fra en annen person med diaré. Det siste er som regel tilfellet ved viral gastroenteritt, som er den medisinske betegnelsen på virusinfeksjon i tarmen (omgangssyke). Du kan forebygge smitteoverføring ved å vaske hendene godt. Såkalt “reisemage” skyldes også virus i tarmen, og det kan derfor være hensiktsmessig å ta med medikamenter for løs mage til enkelte reisemål.